Tarieven

Ik werk op basis van wederkerigheid, openheid en vertrouwen, dat is essentieel voor de trajecten die ik aanbied. We zoeken samen naar een vorm waarbij we open en in vertrouwen kunnen werken. Ik kan je een voorstel doen, waarover we kunnen overleggen. Ik geef je hieronder inzicht in mijn overwegingen en de mogelijkheden tot samenwerking.

Door jouw waardebepaling van mijn activiteiten komen we tot een tarief waar we beide achterstaan. Ik hoop dat ik je inzicht kan geven om jouw eigen waarde te bepalen, zodat we in dialoog tot een duurzame samenwerking kunnen komen.

Suggesties voor samenwerking

Advisering op basis van uurtarief

We werken samen waarbij je mij inhuurt op basis van een uurtarief.
Je betaalt mij voor mijn diensten per uur, waarbij we kijken hoe mijn werkzaamheden en mijn uurtarief zich verhouden tot jouw idee, product en tariefstelling. Ik geef je inzicht in mijn werkzaamheden en we stellen samen prioriteiten.

Betaling op basis van een afgesproken resultaat

We overleggen samen over een te bereiken resultaat en een daaraan gekoppelde beloning, dit kan bijvoorbeeld een percentage van de opbrengst of besparing zijn. In deze situatie is het prettig om in alle openheid naar win-win mogelijkheden te kijken.

Uitgestelde betaling

Als je op dit moment de investering niet kunt betalen kan ik werken met een uitgestelde betaling. Dat werkt als volgt.
We hebben beide een goed gevoel over deze benadering.
We maken een afspraak over een realistische termijn en een realistisch budget, om te voorkomen dat we elkaar in de problemen brengen.
We hanteren normale factureringsafspraken, maar je betaalt mij als je het geld hebt binnen de afgesproken termijn.
Ik hef de wettelijke rente op de factuur. We vinden samen, in overleg een goede bestemming voor de wettelijke rente.

Dāna

Voor kennismakingen, haalbaarheidsstudies, onderzoeken is het wat mij betreft mogelijk om het oosterse principe van Dāna te gebruiken.  Dāna is een oefening in vrijgevigheid  waarbij ik aan jouw laat of je iets aan mij wilt geven.

Barter

Bij een ‘Barter transactie” ruil je direct goederen of diensten zonder tussenkomst van een ruilmiddel. Overeenstemming over de waardering van de te ruilen goederen of diensten, en de daadwerkelijke behoefte op het moment van ruil zijn van invloed op de barter transactie. Meer over barter vinde je hier

Dam

Je kunt mij ook betalen met dam, een alternatieve lokale munt. De dam is een mutual credit system. Als je meer wil weten over mijn ervaringen met de dam kun je contact met mij opnemen..