7 sjamanistische principes

Ik leef en werk vanuit deze 7 sjamanistische principes, die komen uit het hawaiaanse sjamanisme.

Deze tekst is mijn interpretatie van deze pagina: https://www.sacredlomi.com/articles-lomi/principles-of-huna/

Serge Kahili King beschrijft in zijn boek Urban Shaman deze7 principes. Elk van deze principes is, zoals alles in deze wereld, gerelateerd aan de andere. Alles is verbonden. DOor te leven vanuit deze 7 principes, leren ze mij hoe ik mijn leven kan leven en me verhoudt tot alles dat er is.

1. IKE (ee-kay)

The world is what you think it is.

De wereld die je waarneemt wordt bepaald door je gedachtes, overtuigingen en aannames

Dit principe herinnert ons eraan dat we door het veranderen van onze gedachten, de beleving van de wereld kunnen veranderen. Verander je gedachten om je wereld te veranderen. Als je over overtuigingen hebt die je niet dienen, kun je door deze los te laten, je waarneming van de wereld en je beleving veranderen

2. KALA (kulla)

There are no limits

Er zijn geen grenzen, of, alles is mogelijk

Kala leert ons dat we allemaal verbonden zijn en dat je acties en gedachten het universum beinvloeden, en dat het universum jouw beinvloedt. Het is ook een herinnering aan de oneindigheid van jouw oneindigheid. Kala leert ons dat als we onszelf openstellen en ontwikkelen er nieuwe paden zullen ontstaan, die uiteindelijk verandering brengen. Een andere element van Kala is vergeving. Als je jezelf en alle dingen rondom je kunt vergeven, lossen je berperkingen zich op.

3. MAKIA (Mu-kee-a)

Energy Flows Where Attention Goes.

Waar je aandacht aan geeft Groeit.

Makia is zeer krachtig. Als je aandacht richt, richt je niet alleen je energie, maar je trekt ook energie aan van de wereld om je heen. Makia richt aandacht op wat je aanraakt. Op je intentie, je ademhaling, op overgave aan het moment. Makia zorgt ervoor dat afleidingen oplossen en zorgt dat je volledig kan zijn wie je bent en moeiteloos kan doen wat je doet.

4. MANAWA (Ma-nah-wa)

Now is the moment of power

De kracht ligt in het nu.

Manawa is een zeer krachtig principe. Alle kracht bestaat in het nu. In het nu plant je zaagjes voor de toekomst. Nu kun je oogsten uit het verleden. In het nu kun je dingen veranderen. In het nu kun je verbindng maken, ondersteuning geven en heling brengen aan jezelf en anderen. In het nu!

5. ALOHA (A-low-ha)

To love is to be happy with (someone or something)

Liefhebben is gelukkig zijn (met iemand of iets)

Onvoorwaardelijke liefde is fundamenteel voor het proces van heling. Acceptatie van alles dat er is. Accepteren, omarmen, in harmonie zijn is ALOHA. Je hoeft het niet eens te zijn met de ander, maar acceptatie van wie de ander is, en hoe je jezelf verhoudt tot de andere zorgt voor harmonie en voor een krachtige natuurlijke helende stroom van liefde.

6. MANA (Ma-na)

All power comes from within

Alle kracht komt van binnenuit

Mana erkent dat we allen uit dezelfde bron komen. Dese bron, spirit, god, of de levenskracht zorgt ervoor dat je kunt bestaan en in deze wereld kunt leven.
Alle transformerende stuwende kracht komt van binnenuit, uit he mana. Als je je verbindt met je mana kun je jezelf en anderen ten dienst staan door ze zicht te laten verbinden met hun bron, spiriy, levensenergie en genezingskracht. Hun eigen mana.

7. PONO (Po-no)

Effectiveness is the measure of truth

Werkzaamheid is de sleutel

Pono gaat over het afstemming (alignment). Afstemming op je eigen ziel, op de andere, op de dingen die je doet, op dingen die je wil bereiken of wil helen.
Pono leert ons dat als iets juist is, het juist is voor alle betrokkenen. Als jij afgestemd bent op jezelf ben je het meest effectief, afgestemd op je eigen waarheid. Omdat alle fiosofieen en methodieken bedacht zijn gaat het erom om te gebruiken wat juist en passend is op dit moment. Is iets effectief, werkzaam voor jou dan ben je in ‘pono’ ermee. Als een of meer methodes werken, gebruik dan de werkzame delen om een ruimte te creeeren waar heling plaats kan vinden. Werkzaamheid is belangrijker dan waarheid.